Bij de uitvoering van haar werkzaamheden gaat VvE diensten Limburg er van uit dat een goed VvE beheer alles moet omvatten dat nodig is om te voldoen aan de bepalingen in uw splitsingsakte, uw huishoudelijk reglement en alle – en eventuele toekomstige en (aanvullende) – VvE wet- en regelgeving.

Daarnaast hanteert VvE diensten Limburg de volgende aanvullende uitgangspunten voor een Beter VvE Beheer: 


Het in stand houden van een verzorgde uitstraling van het hele complex

Een optimale leefbaarheid voor de bewoners

Het waarde behoud van uw eigendom

Een goede verkoopbaarheid